CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT
CAO ĐẠI PHÁT
Sản phẩm: Bán nhà 5.5 tấm giá 14 tỷ.

Chi tiết:

Nha MT duong 10m .Dien tich 9,3x10,6 met.

Các sản phẩm cùng loại